Нашите интериорни щори са сертифицирани по OEKO-TEX

Как можем да помогнем?

Благодарим ви за интереса към VELUX и нашите продукти. За информация за контакт и отговори на често задавани въпроси, разгледайте връзките вляво или в долната част на страницата.

Политика за връщане

Право на отказ/отмяна

Имате право да се откажете от договора в рамките на четиринадесет (14) дни, без да посочвате каквато и да е причина.

Срокът за отказ изтича след четиринадесет (14) дни от деня, в който вие приемете – или трето лице, различно от превозвача и посочено от вас, приеме – физическо владение на стоките или – в случай че договорът за продажба се отнася за множество поръчани стоки от вас в една поръчка и доставени от нас поотделно – четиринадесет (14) дни от деня, в който приемете, или трето лице, различно от превозвача и посочено от вас, приеме физическо владение на последната стока.

За да упражните правото на отказ, трябва да ни информирате (вижте данните за контакт по-долу) за решението си за отказ от този договор с недвусмислено изявление (изпратено на електронната ни поща или по друг начин). Можете да ползвате стандартния формуляр за отказ, приложен тук по-долу, но това не е задължително.

Транспортните разходите за връщане на стоката са за сметка на купувача.

За да можем да идентифицираме вашата поръчка, когато упражните правото си на отказ, предоставете информация за името си и данните си за контакт (пълен адрес и телефонен номер), за номера на поръчката и за стоките, за които искате да се откажете от договора за продажба.

За да спазите крайния срок за отказ, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на правото на отказ преди изтичането на срока за отказ.

Следствия от отказ/отмяна

Ако се откажете от този договор, ще ви възстановим сумите по всички плащания, които сме получили от вас, (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас, допълнителните разходи, възникнали, за връщане на стоката и/или за нейната повреда/намаляване на стойността). Ще възстановим сумата без ненужно забавяне и не по-късно от:

  • Ако стоките са доставени при Вас - Четиринадесет (14) дни от деня, в който получим обратно от вас всички доставени стоки или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано;
  • Ако стоките все още не са доставени при Вас - четиринадесет (14) дни от деня, в който сме информирани за вашето решение да прекратите този договор.

Сумата ще Ви бъде върната по банков път. Необходимо е да посочите номер на банкова сметка (IBAN), по който ще бъде възстановена сумата и трите имена на получател/титуляр на сметката.

Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на посочения по-долу адрес без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор.

Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.

Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.

При връщане на стоките, собствеността и риска преминава върху нас от получаването им.

Ще възстановим средствата, като използваме същия начин на плащане, който сте използвали за първоначалната транзакция – чрез плащане по банкова сметка. Във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.

Вие носите отговорност само за намалената стойност на стоките вследствие на действията, различни от необходимите за установяване на естеството, характеристиките и функционирането на стоките.

Намаляване на стойността им ще бъде приспаднато при възстановяване на сумата на извършеното от вас плащане.

Как определяме намалена стойност на стоките

За да установите вида и характеристиките на получените продукти е необходимо внимателно да сравните кода от етиката (съдържа вида, размера, цвета на щората и цвета на лайстните) върху кашона на щората, без да го разопаковате.

Всяко прекомерно действие или проверка на стоите, включително и повреда на опаковката, води до намаляване на стойността на продукта. Определянето на намаляването на стойността ще се извършва за всеки случай поотделно.

Всеки опит за монтиране на стоките води до намаление на стойността им. Напомняме ви, че докато ги притежавате и докато не ни ги върнете, вие сте отговорни за стоките и ще носите отговорност за всяка вреда по тях.

За да върнете продукти, моля, свържете се с нас чрез посочените по-долу канали.

Телефон: 02 955 99 30

Електронна поща: bulgaria@velux.com

Работно време на екипа на VELUX за обслужване на клиенти

Понеделник – петък: 8:30 до 17:00 ч.

 

Приложение 1

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До (наименование на търговеца, адрес и адрес на електронната поща се попълват от търговеца):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

__________________________________

* Ненужното се зачертава.