Как можем да помогнем?

Благодарим ви за интереса към VELUX и нашите продукти. За информация за контакт и отговори на често задавани въпроси, разгледайте връзките вляво или в долната част на страницата.

Общи условия

По-долу са посочени правилата и условията, при които ВЕЛУКС България ЕООД, ЕИК 121745393, ДДС номер BG 121745393, адрес ул. Пелистер 6, ПК 1618, гр. София, Република България, Електронна поща: bulgaria@velux.com, телефон 0885 00 20 32 или 02 955 99 30 (наричана по-долу VELUX) ще обработва и приема от вас поръчки за продукти от този онлайн магазин. Следните обши условия са обвързващи и трябва да ги прочетете внимателно, по-специално клаузите относно цените, условията за доставка, отговорността, правото на отказ и последиците от отказа.

Настоящите общи условия се допълват от приложимите законови разпоредби по отношение на договорите за доставка на стоки на потребителите.

Ако имате въпроси или притеснения, не се колебайте да се свържете с VELUX.

Ако искате да продължите с поръчка, прочетете тези общи условия, след което натиснете бутона ПОТВЪРЖДАВАМ в края, за да потвърдите, че ги приемате.

Договорът за продажба се сключва между вас и VELUX.

За да можете да направите поръчка и да сключите договора, трябва да сте навършили 18 години.

Обработваме поръчката ви независимо къде е постоянното ви местожителство. Стоките се доставят на посочен от вас адрес на територията на Република България.

За да изпълним вашата поръчката , трябва да приемете:

 • настоящите общи условия;

 • цените и разходите за транспорт, доставка или пощенски такси, както са посочени в този онлайн магазин и в поръчката ви;

 • предоставянето на данни относно вашето име, адрес, телефонен номер и имейл адрес с цел обработка на поръчката ви;

 • договорът се сключва съгласно законите на Република България.

 

Как да разбера дали поръчката ми е получена?

Когато получим поръчката ви, ще ви изпратим потвърждение за получаването й по имейл, в който ще ви предоставим номера на банковата ни сметка, по която да извършите плащането на вашата поръчка. Ще обслужим поръчката ви възможно най-скоро.

Срокове за доставка след получено плащане по банков път:

 • Стандартните продукти се доставят средно в рамките на седем (7) календарни дни. Стандартни продукти са всички стандартни модели, цветове и размери щори със сиви лайстни или с кукички.

 • Специалните продукти (всички без по-горе посочените) се доставят в рамките на 30 (тридесет календарни дни).

Потвърждението на поръчката е свързано с получаването на вашето банково плащане (вижте по-долу в „Каква е цената на стоките?“ и „Как да платя?“). Когато получите потвърждението на поръчката си след получено от нас банково плащане, се сключва правно обвързващ договор между нас. Ако не получите потвърждение на поръчката в разумен срок, моля, свържете се с нас директно. Стремим се да обслужим поръчката ви своевременно и без излишно забавяне, но не можем да поемем отговорност за обстоятелства, причинени от проблеми или неизправности в електронната комуникация.

Собствеността и риска за стоките преминава върху вас от момента, в който в който вие приемете – или трето лице, различно от превозвача и посочено от вас, приеме – физическо владение на стоките.

Каква е цената на стоките?

Покупната цена е цената, която е посочена в този онлайн магазин към момента на извършване на поръчката ви. Цената не включва разходите за транспорт, доставка или пощенски такси, освен ако в този онлайн магазин не е посочено друго. Цената на поръчания артикул, разходите за транспорт, доставка или пощенски такси, ако има такива, и общата сума на покупката ви винаги ще се показват в поръчката ви и в потвърждението ѝ. Цената на стоките не включва монтаж и инсталация и VELUX не предлага такъв, освен ако в този онлайн магазин изрично бъде посочено друго.

Как да платя?

Плащането се извършва по банков път по сметка на ВЕЛУКС България ЕООД. Номерът на Банковата сметка ще бъде изписан в потвърждението за получаването на Вашата поръчка, което ще получите на посочен от вас електронен адрес.

След като плащането бъде получено, ще получите потвърждение на Вашата поръчка по електронна поща и информация за очаквания срок на доставка на стоката при вас.

Вашите законни права

Като потребител имате законни права съгласно приложимите задължителни правила относно продажбата на стоки на потребители, ако стоките, доставени от нас, не съответстват с договора за продажба

За доставените от нас стоки се прилага законова гаранция за съответствие на стоките, на цифровото съдържание и цифровите услуги, като основните законови разпоредби, които я уреждат, се съдържат в Приложение 2.

Взели сме всички възможни технически предпазни мерки, за да изобразяваме цветовете на стоките ни възможно най-реалистично. Трябва обаче да сте наясно, че са възможни разлики между цветовете, изобразявани в този онлайн магазин, и действителните цветове на стоките ни.

Нищо в настоящите общи условия не ограничава вашите законоустановени права.

В случай на дефект на доставената стока трябва да ни уведомите без ненужно забавяне. Наред с друго, имате право стоката да бъде ремонтирана безплатно от нас или, като друга възможност, да получите безплатна замяна на дефектната стока, ако същата не може да бъде ремонтирана.

Гаранция

В допълнение към законните ви права VELUX ви предоставя 3 (три) години търговска гаранция за стоки, купени чрез този онлайн магазин. Условията на гаранцията са дадени в отделното изявление за предоставяне на търговска гаранция от VELUX, достъпно от началната ни страница. Те по никакъв начин не засягат вашите законни права, в т.ч. правата ви по законовата гаранция.

Право на отказ/отмяна

Имате право да се откажете от договора в рамките на четиринадесет (14) дни, без да посочвате каквато и да е причина.

Срокът за отказ изтича след четиринадесет (14) дни от деня, в който вие приемете – или трето лице, различно от превозвача и посочено от вас, приеме – физическо владение на стоките или – в случай че договорът за продажба се отнася за множество поръчани стоки от вас в една поръчка и доставени от нас поотделно – четиринадесет (14) дни от деня, в който приеме, или трето лице, различно от превозвача и посочено от вас, приеме физическо владение на последната стока.

За да упражните правото на отказ, трябва да ни информирате (вижте данните за контакт по-долу) за решението си за отказ от този договор с недвусмислено изявление (изпратено на електронната  ни поща или по друг начин). Можете да ползвате стандартния формуляр за отказ, приложен тук по-долу, но това не е задължително.

За да можем да идентифицираме вашата поръчка, когато упражните правото си на отказ, предоставете информация за името си и данните си за контакт (пълен адрес и телефонен номер), за номера на поръчката и за стоките, за които искате да се откажете от договора за продажба.

За да спазите крайния срок за отказ, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на правото на отказ преди изтичането на срока за отказ.

Следствия от отказ/отмяна

Ако се откажете от този договор, ще ви възстановим сумите по всички плащания, които сме получили от вас, (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас, допълнителните разходи, възникнали, за връщане на стоката и/или за нейната повреда/намаляване на стойността). Ще възстановим сумата без ненужно забавяне и не по-късно от:

 • Ако стоките са доставени при Вас - Четиринадесет (14) дни от деня, в който получим обратно от вас всички доставени стоки или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано;

 • Ако стоките все още не са доставени при Вас -  четиринадесет (14) дни от деня, в който сме информирани за вашето решение да прекратите този договор.

Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на посочения по-долу адрес без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор.

Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.

Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.

При връщане на стоките, собствеността и риска преминава върху нас от получаването им.

Ще възстановим средствата, като използваме същия начин на плащане, който сте използвали за първоначалната транзакция – чрез плащане по банкова сметка. Необходимо е да посочите номер на банкова сметка (IBAN), по който ще бъде възстановена сумата и трите имена на получател/титуляр на сметката. Във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас

Вие носите отговорност само за намалената стойност на стоките вследствие на действията, различни от необходимите за установяване на естеството, характеристиките и функционирането на стоките.

Как определяме намалена стойност на стоките

За да установите вида и характеристиките на получените продукти е необходимо внимателно да сравните кода от етиката (съдържа вида, размера, цвета на щората и цвета на лайстните) върху кашона на щората, без да го разопаковате.

Всяко прекомерно действие или проверка на стоите, включително и повреда на опаковката, води до намаляване на стойността на продукта. Определянето на намаляването на стойността ще се извършва за всеки случай поотделно.

Всеки опит за монтиране на стоките  води до намаление на стойността им. Напомняме ви, че докато ги притежавате и докато не ни ги върнете, вие сте отговорни за стоките и ще носите отговорност за всяка вреда по тях.

Приложимо законодателство и компетентен съд

Договорите, сключени от този онлайн магазин, се уреждат от законите на Република България. По всеки спор, произтичащ от споразумения, сключени чрез този онлайн магазин, изключителна юрисдикция имат българските съдилища.

Потребителски спор, който може да възникне във връзка с тези общи условия, може да бъде отнесен до орган за алтернативно решаване на спорове – помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите (КЗП): КЗП (kzp.bg)

Всеки потребителски спор, който може да възникне във връзка с тези общи условия, може да бъде разрешен и чрез платформата на Европейската комисия за онлайн разрешаване на спорове http://ec.europa.eu/odr, посветена на подпомагането на потребителите и търговците да разрешават извънсъдебно своите спорове, включително международни спорове.

 

 

 

ВЕЛУКС България ЕООД
ул. Пелистер 6
1618 София
България

Електронна поща: bulgaria@velux.com
Телефон: 0885 00 20 32 или 02 955 99 30

Работно време
Понеделник – петък: от 8:30 до 17:00 ч.

Приложение 1

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

– До (наименование на търговеца, адрес и адрес на електронната поща се попълват от търговеца):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

___________

* Ненужното се зачертава.

Приложение 2

Законови разпоредби, уреждащи законовата гаранция за съответствие на стоките, на цифровото съдържание и цифровите услуги

ЗАКОН за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки

Чл. 33. (1) Когато стоките не отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията за монтиране или инсталиране на стоките, потребителят има право:

1. да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие;

2. да получи пропорционално намаляване на цената;

3. да развали договора.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 потребителят може да избере между ремонт или замяна на стоката, освен ако това се окаже невъзможно или би довело до непропорционално големи разходи за продавача, като се вземат предвид всички обстоятелства към конкретния случай, включително:

1. стойността, която би имала стоката, ако нямаше липса на съответствие;

2. значимостта на несъответствието, и

3. възможността да бъде предоставено другото средство за защита на потребителя без значително неудобство за потребителя.

(3) Продавачът може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него, като се вземат предвид всички обстоятелства, включително тези по ал. 2, т. 1 и 2.

(4) Потребителят има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи:

1. продавачът не е извършил ремонт или замяна на стоката съгласно чл. 34, ал. 1 и 2 или, когато е приложимо, не е извършил ремонт или замяна съгласно чл. 34, ал. 3 и ал. 4 или продавачът е отказал да приведе стоката в съответствие съгласно ал. 3;

2. появи се несъответствие въпреки предприетите от продавача действия за привеждане на стоката в съответствие; при несъответствие на стоки с дълготрайна употреба и на стоки, съдържащи цифрови елементи, продавачът има право да направи втори опит за привеждане на стоката в съответствие в рамките на срока на гаранцията по чл. 31;

3. несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба, или

4. продавачът е заявил или от обстоятелствата е ясно, че продавачът няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за потребителя.

(5) Потребителят няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително. Тежестта на доказване за това дали несъответствието е незначително се носи от продавача.

(6) Потребителят има право да откаже плащането на оставаща част от цената или на част от цената, докато продавачът не изпълни своите задължения за привеждане на стоката в съответствие.

Чл. 34. (1) Ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на разумен срок, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя.

(2) За стоки, различни от стоките, съдържащи цифрови елементи, ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на един месец, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя.

(3) Когато несъответствието се отстранява чрез ремонт или замяна на стоките, потребителят предоставя стоките на разположение на продавача. При замяна на стоките продавачът взема заменените стоки обратно от потребителя за своя сметка.

(4) Когато извършването на ремонт изисква демонтирането на стоките, които са били инсталирани съобразно тяхното естество и цел, преди да се появи несъответствието, или когато тези стоки трябва да бъдат заменени, задължението на продавача да ремонтира или да замени стоките включва демонтирането на стоките, които не съответстват, и инсталирането на заместващите стоки или на ремонтираните стоки, или поемане на разходите за демонтиране и инсталиране на стоките.

(5) Потребителят не дължи заплащане за обичайната употреба на заменените стоки за времето преди тяхната замяна.

Чл. 35. Намаляването на цената е пропорционално на разликата между стойността на получените от потребителя стоки и стойността, която биха имали стоките, ако нямаше липса на съответствие.javascript:z(44308497,0,4545306)

Чл. 36. (1) Потребителят упражнява правото си да развали договора чрез заявление до продавача, с което го уведомява за решението си да развали договора за продажба.

(2) Когато несъответствието се отнася само за някои от стоките, доставени съгласно договора за продажба, и е налице основание за разваляне на договора съгласно чл. 33, потребителят има право да развали договора за продажба само по отношение на тези стоки, които не съответстват, както и по отношение на всички други стоки, които е придобил заедно със стоките, които не съответстват, ако не може разумно да се очаква, че потребителят ще се съгласи да запази само стоките, които съответстват.

(3) Когато потребителят развали договора за продажба изцяло или частично само по отношение на някои от доставените съгласно договора за продажба стоки, потребителят връща тези стоки на продавача без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е уведомил продавача за решението си да развали договора за продажба. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят е върнал или изпратил стоките обратно на продавача преди изтичането на 14-дневния срок. Всички разходи за връщане на стоките, в т.ч. експедиране на стоките, са за сметка на продавача.

(4) Продавачът възстановява на потребителя заплатената цена за стоките след тяхното получаване или при представяне на доказателство от потребителя за тяхното изпращане на продавача. Продавачът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

Чл. 37. (1) Потребителят може да упражни правата си по този раздел, както следва:

1. за стоки, различни от стоки, съдържащи цифрови елементи, в срок до две години, считано от доставянето на стоката;

2. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда еднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и предоставянето на цифровото съдържание или цифровата услуга или в рамките на периода от време, посочен в чл. 31, ал. 1 и 2, без да се възпрепятства прилагането на чл. 28, ал. 3, т. 1;

3. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за определен период от време, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и от започването на непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга;

4. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за период, по-дълъг от две години, и несъответствието се дължи на цифровите елементи на стоката, потребителят може да упражни правата си по този раздел в рамките на срока на действие на договора.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за извършване на ремонт или замяна на стоката.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с други срокове за предявяване на иск, различни от тези по ал. 1.

 

Общи условия

По-долу са посочени правилата и условията, при които ВЕЛУКС България ЕООД, ЕИК 121745393, ДДС номер BG 121745393, адрес ул. Пелистер 6, ПК 1618, гр. София, Република България, Електронна поща: bulgaria@velux.com, телефон 0885 00 20 32 или 02 955 99 30 (наричана по-долу VELUX) ще обработва и приема от вас поръчки за продукти от този онлайн магазин. Следните обши условия са обвързващи и трябва да ги прочетете внимателно, по-специално клаузите относно цените, условията за доставка, отговорността, правото на отказ и последиците от отказа.

Настоящите общи условия се допълват от приложимите законови разпоредби по отношение на договорите за доставка на стоки на потребителите.

Ако имате въпроси или притеснения, не се колебайте да се свържете с VELUX.

Ако искате да продължите с поръчка, прочетете тези общи условия, след което натиснете бутона ПОТВЪРЖДАВАМ в края, за да потвърдите, че ги приемате.

Договорът за продажба се сключва между вас и VELUX.

За да можете да направите поръчка и да сключите договора, трябва да сте навършили 18 години.

Обработваме поръчката ви независимо къде е постоянното ви местожителство. Стоките се доставят на посочен от вас адрес на територията на Република България.

За да изпълним вашата поръчката , трябва да приемете:

 • настоящите общи условия;
 • цените и разходите за транспорт, доставка или пощенски такси, както са посочени в този онлайн магазин и в поръчката ви;
 • предоставянето на данни относно вашето име, адрес, телефонен номер и имейл адрес с цел обработка на поръчката ви;
 • договорът се сключва съгласно законите на Република България.

Как да разбера дали поръчката ми е получена?

Когато получим поръчката ви, ще ви изпратим потвърждение за получаването й по имейл, в който ще ви предоставим номера на банковата ни сметка, по която да извършите плащането на вашата поръчка. Ще обслужим поръчката ви възможно най-скоро.

Срокове за доставка след получено плащане по банков път:

 • Стандартните продукти се доставят средно в рамките на седем (7) календарни дни. Стандартни продукти са всички стандартни модели, цветове и размери щори със сиви лайстни или с кукички.
 • Специалните продукти (всички без по-горе посочените) се доставят в рамките на 30 (тридесет календарни дни).

Потвърждението на поръчката е свързано с получаването на вашето банково плащане (вижте по-долу в „Каква е цената на стоките?“ и „Как да платя?“). Когато получите потвърждението на поръчката си след получено от нас банково плащане, се сключва правно обвързващ договор между нас. Ако не получите потвърждение на поръчката в разумен срок, моля, свържете се с нас директно. Стремим се да обслужим поръчката ви своевременно и без излишно забавяне, но не можем да поемем отговорност за обстоятелства, причинени от проблеми или неизправности в електронната комуникация.

Собствеността и риска за стоките преминава върху вас от момента, в който в който вие приемете – или трето лице, различно от превозвача и посочено от вас, приеме – физическо владение на стоките.

Каква е цената на стоките?

Покупната цена е цената, която е посочена в този онлайн магазин към момента на извършване на поръчката ви. Цената не включва разходите за транспорт, доставка или пощенски такси, освен ако в този онлайн магазин не е посочено друго. Цената на поръчания артикул, разходите за транспорт, доставка или пощенски такси, ако има такива, и общата сума на покупката ви винаги ще се показват в поръчката ви и в потвърждението ѝ. Цената на стоките не включва монтаж и инсталация и VELUX не предлага такъв, освен ако в този онлайн магазин изрично бъде посочено друго.

Как да платя?

Плащането се извършва по банков път по сметка на ВЕЛУКС България ЕООД. Номерът на Банковата сметка ще бъде изписан в потвърждението за получаването на Вашата поръчка, което ще получите на посочен от вас електронен адрес.

След като плащането бъде получено, ще получите потвърждение на Вашата поръчка по електронна поща и информация за очаквания срок на доставка на стоката при вас.

Вашите законни права

Като потребител имате законни права съгласно приложимите задължителни правила относно продажбата на стоки на потребители, ако стоките, доставени от нас, не съответстват с договора за продажба.

За доставените от нас стоки се прилага законова гаранция за съответствие на стоките, на цифровото съдържание и цифровите услуги, като основните законови разпоредби, които я уреждат, се съдържат в Приложение 2.

Взели сме всички възможни технически предпазни мерки, за да изобразяваме цветовете на стоките ни възможно най-реалистично. Трябва обаче да сте наясно, че са възможни разлики между цветовете, изобразявани в този онлайн магазин, и действителните цветове на стоките ни.

Нищо в настоящите общи условия не ограничава вашите законоустановени права.

В случай на дефект на доставената стока трябва да ни уведомите без ненужно забавяне. Наред с друго, имате право стоката да бъде ремонтирана безплатно от нас или, като друга възможност, да получите безплатна замяна на дефектната стока, ако същата не може да бъде ремонтирана.

Гаранция

В допълнение към законните ви права VELUX ви предоставя 3 (три) години търговска гаранция за стоки, купени чрез този онлайн магазин. Условията на гаранцията са дадени в отделното изявление за предоставяне на търговска гаранция от VELUX, достъпно от началната ни страница. Те по никакъв начин не засягат вашите законни права, в т.ч. правата ви по законовата гаранция.

Право на отказ/отмяна

Имате право да се откажете от договора в рамките на четиринадесет (14) дни, без да посочвате каквато и да е причина.

Срокът за отказ изтича след четиринадесет (14) дни от деня, в който вие приемете – или трето лице, различно от превозвача и посочено от вас, приеме – физическо владение на стоките или – в случай че договорът за продажба се отнася за множество поръчани стоки от вас в една поръчка и доставени от нас поотделно – четиринадесет (14) дни от деня, в който приеме, или трето лице, различно от превозвача и посочено от вас, приеме физическо владение на последната стока.

За да упражните правото на отказ, трябва да ни информирате (вижте данните за контакт по-долу) за решението си за отказ от този договор с недвусмислено изявление (изпратено на електронната ни поща или по друг начин). Можете да ползвате стандартния формуляр за отказ, приложен тук по-долу, но това не е задължително.

За да можем да идентифицираме вашата поръчка, когато упражните правото си на отказ, предоставете информация за името си и данните си за контакт (пълен адрес и телефонен номер), за номера на поръчката и за стоките, за които искате да се откажете от договора за продажба.

За да спазите крайния срок за отказ, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на правото на отказ преди изтичането на срока за отказ.

Следствия от отказ/отмяна

Ако се откажете от този договор, ще ви възстановим сумите по всички плащания, които сме получили от вас, (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас, допълнителните разходи, възникнали, за връщане на стоката и/или за нейната повреда/намаляване на стойността). Ще възстановим сумата без ненужно забавяне и не по-късно от:

 • Ако стоките са доставени при Вас - Четиринадесет (14) дни от деня, в който получим обратно от вас всички доставени стоки или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано;
 • Ако стоките все още не са доставени при Вас - четиринадесет (14) дни от деня, в който сме информирани за вашето решение да прекратите този договор.

Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на посочения по-долу адрес без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор.

Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.

Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.

При връщане на стоките, собствеността и риска преминава върху нас от получаването им.

Ще възстановим средствата, като използваме същия начин на плащане, който сте използвали за първоначалната транзакция – чрез плащане по банкова сметка. Необходимо е да посочите номер на банкова сметка (IBAN), по който ще бъде възстановена сумата и трите имена на получател/титуляр на сметката. Във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.

Вие носите отговорност само за намалената стойност на стоките вследствие на действията, различни от необходимите за установяване на естеството, характеристиките и функционирането на стоките.

Как определяме намалена стойност на стоките

За да установите вида и характеристиките на получените продукти е необходимо внимателно да сравните кода от етиката (съдържа вида, размера, цвета на щората и цвета на лайстните) върху кашона на щората, без да го разопаковате.

Всяко прекомерно действие или проверка на стоите, включително и повреда на опаковката, води до намаляване на стойността на продукта. Определянето на намаляването на стойността ще се извършва за всеки случай поотделно.

Всеки опит за монтиране на стоките води до намаление на стойността им. Напомняме ви, че докато ги притежавате и докато не ни ги върнете, вие сте отговорни за стоките и ще носите отговорност за всяка вреда по тях.

Приложимо законодателство и компетентен съд

Договорите, сключени от този онлайн магазин, се уреждат от законите на Република България. По всеки спор, произтичащ от споразумения, сключени чрез този онлайн магазин, изключителна юрисдикция имат българските съдилища.

Потребителски спор, който може да възникне във връзка с тези общи условия, може да бъде отнесен до орган за алтернативно решаване на спорове – помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите (КЗП): КЗП (kzp.bg)

Всеки потребителски спор, който може да възникне във връзка с тези общи условия, може да бъде разрешен и чрез платформата на Европейската комисия за онлайн разрешаване на спорове http://ec.europa.eu/odr, посветена на подпомагането на потребителите и търговците да разрешават извънсъдебно своите спорове, включително международни спорове.

ВЕЛУКС България ЕООД

ул. Пелистер 6

1618 София

България

Електронна поща: bulgaria@velux.com

Телефон: 0885 00 20 32 или 02 955 99 30

Работно време

Понеделник – петък: от 8:30 до 17:00 ч.

Приложение 1

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До (наименование на търговеца, адрес и адрес на електронната поща се попълват от търговеца):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

___________________________

* Ненужното се зачертава.

Приложение 2

Законови разпоредби, уреждащи законовата гаранция за съответствие на стоките, на цифровото съдържание и цифровите услуги

ЗАКОН за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки

Чл. 33. (1) Когато стоките не отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията за монтиране или инсталиране на стоките, потребителят има право:

1. да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие;

2. да получи пропорционално намаляване на цената;

3. да развали договора.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 потребителят може да избере между ремонт или замяна на стоката, освен ако това се окаже невъзможно или би довело до непропорционално големи разходи за продавача, като се вземат предвид всички обстоятелства към конкретния случай, включително:

1. стойността, която би имала стоката, ако нямаше липса на съответствие;

2. значимостта на несъответствието, и

3. възможността да бъде предоставено другото средство за защита на потребителя без значително неудобство за потребителя.

(3) Продавачът може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него, като се вземат предвид всички обстоятелства, включително тези по ал. 2, т. 1 и 2.

(4) Потребителят има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи:

1. продавачът не е извършил ремонт или замяна на стоката съгласно чл. 34, ал. 1 и 2 или, когато е приложимо, не е извършил ремонт или замяна съгласно чл. 34, ал. 3 и ал. 4 или продавачът е отказал да приведе стоката в съответствие съгласно ал. 3;

2. появи се несъответствие въпреки предприетите от продавача действия за привеждане на стоката в съответствие; при несъответствие на стоки с дълготрайна употреба и на стоки, съдържащи цифрови елементи, продавачът има право да направи втори опит за привеждане на стоката в съответствие в рамките на срока на гаранцията по чл. 31;

3. несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба, или

4. продавачът е заявил или от обстоятелствата е ясно, че продавачът няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за потребителя.

(5) Потребителят няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително. Тежестта на доказване за това дали несъответствието е незначително се носи от продавача.

(6) Потребителят има право да откаже плащането на оставаща част от цената или на част от цената, докато продавачът не изпълни своите задължения за привеждане на стоката в съответствие.

Чл. 34. (1) Ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на разумен срок, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя.

(2) За стоки, различни от стоките, съдържащи цифрови елементи, ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на един месец, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя.

(3) Когато несъответствието се отстранява чрез ремонт или замяна на стоките, потребителят предоставя стоките на разположение на продавача. При замяна на стоките продавачът взема заменените стоки обратно от потребителя за своя сметка.

(4) Когато извършването на ремонт изисква демонтирането на стоките, които са били инсталирани съобразно тяхното естество и цел, преди да се появи несъответствието, или когато тези стоки трябва да бъдат заменени, задължението на продавача да ремонтира или да замени стоките включва демонтирането на стоките, които не съответстват, и инсталирането на заместващите стоки или на ремонтираните стоки, или поемане на разходите за демонтиране и инсталиране на стоките.

(5) Потребителят не дължи заплащане за обичайната употреба на заменените стоки за времето преди тяхната замяна.

Чл. 35. Намаляването на цената е пропорционално на разликата между стойността на получените от потребителя стоки и стойността, която биха имали стоките, ако нямаше липса на съответствие.javascript:z(44308497,0,4545306)

Чл. 36. (1) Потребителят упражнява правото си да развали договора чрез заявление до продавача, с което го уведомява за решението си да развали договора за продажба.

(2) Когато несъответствието се отнася само за някои от стоките, доставени съгласно договора за продажба, и е налице основание за разваляне на договора съгласно чл. 33, потребителят има право да развали договора за продажба само по отношение на тези стоки, които не съответстват, както и по отношение на всички други стоки, които е придобил заедно със стоките, които не съответстват, ако не може разумно да се очаква, че потребителят ще се съгласи да запази само стоките, които съответстват.

(3) Когато потребителят развали договора за продажба изцяло или частично само по отношение на някои от доставените съгласно договора за продажба стоки, потребителят връща тези стоки на продавача без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е уведомил продавача за решението си да развали договора за продажба. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят е върнал или изпратил стоките обратно на продавача преди изтичането на 14-дневния срок. Всички разходи за връщане на стоките, в т.ч. експедиране на стоките, са за сметка на продавача.

(4) Продавачът възстановява на потребителя заплатената цена за стоките след тяхното получаване или при представяне на доказателство от потребителя за тяхното изпращане на продавача. Продавачът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

Чл. 37. (1) Потребителят може да упражни правата си по този раздел, както следва:

1. за стоки, различни от стоки, съдържащи цифрови елементи, в срок до две години, считано от доставянето на стоката;

2. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда еднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и предоставянето на цифровото съдържание или цифровата услуга или в рамките на периода от време, посочен в чл. 31, ал. 1 и 2, без да се възпрепятства прилагането на чл. 28, ал. 3, т. 1;

3. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за определен период от време, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и от започването на непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга;

4. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за период, по-дълъг от две години, и несъответствието се дължи на цифровите елементи на стоката, потребителят може да упражни правата си по този раздел в рамките на срока на действие на договора.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за извършване на ремонт или замяна на стоката.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с други срокове за предявяване на иск, различни от тези по ал. 1.